Sposób rozliczania świadczonych usług:

- ustalone miesięczne wynagrodzenie (ryczałt)
- ryczałt + premie za sukces (succes tec)
- stawka godzinowa
- stawka kwotowa

Wynagrodzenie za usługi uzgadniane jest indywidualnie jako ryczałtowe lub godzinowe i jest uzależnione od charakteru sprawy , stopnia skomplikowania oraz nakładu pracy.